Detta är professionell coachning

 


Begreppet coachning kan behöva tydliggöras. Coach som yrke är tämligen nytt och är idag ett populärt och medieexponerat uttryck.

Man skiljer på coachning och professionell coachning. Som professionell coach utövar man coachyrket efter en internationellt vedertagen och beprövad standard och följer därmed de regler som utarbetats av International Coach Federation (ICF). Detta regelverk kräver vissa så kallade kärnkompetenser hos coachen och att vissa etiska regler måste följas.

I den professionella coachningen ges inga råd och inga instruktioner. En professionell coach för sin klient vidare med hjälp av sin kompetens, ett coachande förhållningssätt och så kallade coachverktyg.

Professionell coachning är ett partnerskap som baseras på förtroende och tillit mellan coach och klient. Ett coachningssamarbete bygger på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ.

Det allmänna begreppet coach är benämningen på en person som för en eller flera människor från ett tillstånd eller en nivå till en annan. Hjälper människor att nå sina mål. Coachen kan vara en skrivcoach, idrottscoach, en hälsocoach etc. Dessa kan föra andra vidare genom att coacha och instruera inom sin egen specialitet utan att använda det regelverk som finns utvecklat av bland andra ICF.

Ordet coach kommer från namnet Kocs, som är en by i nordvästra Ungern. På 1400-talet konstruerades där en bekväm vagn som transporterade människor från en plats till en annan. Vagnen - och begreppet - fick en internationell karriär och blev på engelska, coach.

Själv är jag utbildad som professionell, diplomerad coach av Malmöföretaget CoachCompanion.

Carsten Nilsson
CoachPartner


CoachPartner, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@coachpartner.se
fake omega fake omega rolex replica sale