Så går ett coachningspass till

 


Ofta kommer klient och coach överens om att man ska träffas tre till fem gånger. Under den tiden går det att uppnå stora resultat.

Första träffen, som ofta är lite längre än de normala 60 minuterna, inleds med att vi gör några övningar som syftar till att klargöra klientens grundläggande värderingar - värderingar som kan vara avgörande att ha för ögonen för att klienten ska nå sina mål.

Vid första träffen formulerar klienten också sitt/sina övergripande mål med coachningen. Målen kan exempelvis vara "förändra mitt liv", "går ner i vikt" eller "ha ordning och reda på mitt skrivbord". Man skriver också ett kontrakt som reglerar arvode, tidsintervall, avbokningsregeler etc.

Vid varje träff formulerar klienten ett samtalsmål för just den gången. Ett slags delmål för att uppnå det övergripande målet. Varje träff avslutas med att klienten utformar en handlingsplan: telefonsamtal som ska ringas, kontakter som ska genomföras, saker som ska ordnas till nästa gång. Gärna med ett "kvitto" till coachen; ett meddelande när något är utfört.

Mellan träffarna får klienten också "utmaningar" av coachen dvs något som klienten ska försöka prova, uppnå eller reflektera över till nästa gång.

Om det är svårt eller omöjligt att träffas fysiskt kan coachningen ske per telefon eller via exempelvis Skype.

Coachning är ett överraskande effektivt verktyg för personlig utveckling. Oftast behövs bara några få träffar för att ge tydliga resultat.

Carsten Nilsson
CoachPartner


CoachPartner, Sekreterarbacken 5, 128 38 Skarpnäck
Tel & fax: 08-659 56 09, Mobil: 0739-37 56 09, E-post: carsten.nilsson@coachpartner.se
fake omega fake omega rolex replica sale